FSE

Versenyszámok

Statikus versenyszámok

A futamok egy többnapos eseménysorozat keretében kerülnek megrendezésre, melynek első megmérettetése a gépátvétel. Ekkor ellenőrzik a bírák, hogy az autók megfelelnek-e a Formula Student által előírt műszaki és biztonsági szabályoknak. A gépátvétel után következnek a „statikus” és “dinamikus” versenyszámok. A pontszám 40%-át a statikus versenyszámok adják, míg a versenypályán mutatott teljesítmények 60%-os súllyal szerepelnek a végelszámolásnál. Ez, a közel azonos súlyozás azt jelenti, hogy a csapatoknak és az autóknak nem elég egyetlen területen jól szerepelniük, kiegyensúlyozottan jól kell teljesíteniük a verseny egészén az eredményes szerepléshez.

Statikus versenyszámok

A statikus versenyszámok sokfélesége a minden területre kiterjedő elméleti felkészültséget hivatott ellenőrizni. Így teszik a bírák próbára a csapat műszaki, gazdasági, üzleti felkészültségét.

Üzleti terv prezentáció

A bírák gyakorlatilag az egész „vállalkozás” szervezettségét, szakmai felkészültségét, gyakorlatiasságát vizsgálják. A tízperces prezentációban be kell mutatni egy „virtuális vállalkozást”, melynek terméke a formula versenyautó. Kritérium, hogy naponta négy darab gyártott autó esetén egy jármű ára nem szökhet 25 000 USD fölé. Az üzleti tervvel meg kell győzni a zsűrit, mint befektetőt, hogy a csapat által kínált terméket válassza. A prezentáció után a zsűri kérdéseket tesz fel, melyre az adott válasz fejében pontokat oszt.

Költség elemzés

Az előre elkészített költségelemzést a verseny előtt el kell küldeni a versenybíróságnak, hogy véleményezze azt. Ebben részletesen le kell írni, és számlákkal igazolni kell az alkatrészek beszerzési forrását, árát, továbbá a teljes gyártás költségét tételesen, alkatrészekre lebontva.

Műszaki tervezés

A tervezést összefogó, műszaki dokumentációt is előre el kell küldeni a versenybíráknak, ám a tervezésre kapható pontszámok legnagyobb részét nem a dokumentáció, hanem a helyszínen, az autó mellett lebonyolított több órás, szóbeli elbeszélgetés alapján adják. A zsűri kérdéseivel a tervezés alaposságát, a tervezői döntések meghozatalának megfontoltságát firtatja.

Dinamikus versenyszámok

A dinamikus számokban nyílik lehetőség a versenyautónak és pilótáknak a pályán történő megmérettetésére.

Gyorsulás

Főként a motor teljesítményéről és a hajtásláncról ad jellemzést az, hogy milyen gyorsító képességgel rendelkezik a jármű. A feladat egy 75 méter hosszú táv megtétele álló helyzetből indulva a lehető legrövidebb idő alatt. Minden versenyszámhoz tartozik egy szintidő, amelynél lassabb teljesítés esetén csak a minimális 3,5 pont jár. Ebben az esetben ez 5,8 másodperc, ami 46,55 km/h átlagsebességet jelent. A legjobb csapatok által elért idő ennél jóval kevesebb: 3,75–4 másodperc között van. Ez 67,5–72 km/h átlagsebességet és 0,96–1,09 g átlagos gyorsulást jelent. A motorteljesítmény mellett nagy szerepe van az autó tömegének is. 300 kg-ot feltételezve a szükséges vonóerő átlagosan 2800–3200 N nagyságú, 266 mm-es kerékgördülési sugár mellett a hajtáslánc egyes elemeinek 745–850 Nm-t kell tudni elviselni.

Skid Pad

Az autó állandósult állapotbeli kanyarodási képességeit méri ez a szám, mely során egy 8-as alakú pályán kell mindkét irányban két kört megtenni. A pálya szélessége 3 m, a körök belső átmérője 15,25 m. A szintidő 6,184 másodperc, amihez 0,9 g oldalgyorsulás tartozik, amennyiben a versenyszabályzatban megadott 8,55 m sugarú körön feltételezzük a versenyautó haladását. A szükséges sebesség minimum 31,3 km/h. A legjobb eredmények 5,1 másodperc körül voltak 2009-ben. Ez az idő 38 km/h sebességet igényel 1,32 g-s oldalgyorsulás mellett. A versenyszám jó eredménnyel való teljesítéséhez szükséges a jó futómű, megfelelő geometriát biztosító kormánymű, alacsony súlypont és jó gumi.

Autocross

Egy rövid, 800 m-es pálya, amely 40–60 m hosszú egyenesekből, állandó sugarú kanyarokból (11,5–22,5 m sugár), 4,5 m sugarú hajtűkből és 7,62–12,19 m bójaközű szlalomból áll. A pályán a lassú és gyors szakaszok úgy vannak összeválogatva, hogy az átlagsebesség 40–48 km/h legyen. Ebben a számban már a jármű gyorsító és lassító képessége, illetve kanyarban való viselkedése egyaránt számít. Mivel a sebesség nem túl nagy, a kanyarok pedig kis sugarúak, az autónak minél dinamikusabban kell reagálnia a pilóta mozdulataira.

Endurance

Az autó állóképességének és tüzelőanyag-fogyasztásának vizsgálata az utolsó versenyszám, melynek során 22 km-t kell összesen a csapat két pilótájának teljesítenie. A pálya felépítése az autocross versenyéhez hasonló, ugyanazon elemekből épül fel, csupán a kanyarok sugara és a bóják távolsága nagyobb 2–5 méterrel. Ennek következtében az átlagsebesség 48–57 km/h, a maximális sebesség pedig 105 km/h. A vonalvezetés itt is versenyről versenyre változik, így megadott szintidő sincsen. Az egyetlen megkötés, hogy csak az a csapat kaphat pontot – a táv teljesítéséért járó minimumon felül – amelyik autójának 100 km-re vetített fogyasztása a futam során nem haladja meg a 26 litert. A versenyszám kritikus része a pilótacsere idejére leállított motor újraindítása, ez sok esetben sikertelen, ami a verseny idő előtti befejezéséhez vezet.